P220 Adidas Superstar 三叶草贝壳头50周年 FV3024 灰白反向解构 真标原盒 原底原面 正确白底 小红书代购充正版 市面最高版本

IMG_0343.JPG

IMG_0342.JPG

IMG_0340.JPG

IMG_0339.JPG

IMG_0337.JPG

IMG_0335.JPG

IMG_0334.JPG

IMG_0333.JPG

IMG_0332.JPG

IMG_0331.JPG

IMG_0188.JPG

IMG_0185.JPG

IMG_0184.JPG

IMG_0181.JPG

IMG_0179.JPG

IMG_0178.JPG

IMG_0177.JPG

IMG_0175.JPG

Categories

celinebag -18

    码数:36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 公司级 完美正款